Migranckie Centrum Karier i Pośrednictwa Pracy - Jest prowadzone przez Fundację Rozwoju „Oprócz Granic” i utworzone przy stałym punkcie doradczym dla migrantów – Centrum Powitania w Warszawie. Centrum działa na rzecz zmniejszania skali nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców, oferuje nieodpłatne usługi dla firm i instytucji, udziela wsparcia w procedurze ubiegania się o zezwolenie na pracę cudzoziemca, w kwestii doradztwa personalnego dla firm lub instytucji w zakresie możliwości zatrudniania cudzoziemców o różnych kwalifikacjach, profesjonalnego prowadzenia procesów rekrutacyjnych cudzoziemców, poradnictwa w zakresie prawa pracy, nieodpłatnych cyklów szkoleń kierowanych zarówno do pracodawców, jak też do cudzoziemców obejmujących problematykę zatrudnienia imigrantów na polskim rynku pracy. Współpraca z pracodawcami polega na wyjaśnianiu zasad zatrudniania cudzoziemców, profesjonalnym prowadzeniu procesów rekrutacyjnych na stanowiska, bezpośrednich kontaktach z urzędami oraz pomocy w wypełnianiu dokumentów, wsparciu w przygotowywaniu dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o pracę bądź umowy cywilnoprawnej, wsparciu merytorycznym w zakresie prawa pracy, pomocy w wyjaśnianiu niestandardowych sytuacji i zapewnieniu wsparcia prawnika oraz pomocy przy procedurze ubiegania się o zezwolenie na pracę cudzoziemca. Centrum posiada rozbudowaną bazę kandydatów – cudzoziemców zainteresowanych podjęciem pracy stałej, tymczasowej, w niepełnym wymiarze czasu, posiadających kwalifikacje zawodowe przede wszystkim w obszarach: obsługi klientów w różnych językach, personelu sprzątającego, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, pomocy domowej a także masażystów, sprzedawców, magazynierów, pracowników produkcyjnych oraz studentów renomowanych polskich uczelni na różnych kierunkach. Na stronie Centrum znajdują się oferty pracy, informacje o szkoleniach, dokumentach dotyczących zamiaru podjęcia zatrudnienia przez cudzoziemca, oraz ustawy dotyczące cudzoziemców. Informacje dostępne są w języku polskim i rosyjskim.

www.centrumkarier.org.pl

2010-08-31


< powrót