Migrant.info.pl – Strona dla uchodźców i migrantów prowadzona przez IOM. Na stronie zamieszczono informacje dotyczące pobytu w Polsce, edukacji, pracy, aktów prawnych, opieki medycznej, uczestnictwa w życiu publicznym ( prawo do głosowania, stowarzyszania się ),dzieci cudzoziemskich bez opieki (akty prawne, dostęp do opieki zdrowotnej, edukacji, szkoleń zawodowych i rynku pracy), informacje na temat formy ochrony i legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, kuratora, łączenia rodzin, procedury nadania statusu uchodźcy, procedury recepcyjnej, wydalania ), kursów językowych, zawodowych, prawa jazdy. Wszelkie informacje zawarte na stronie dostępne są w języku polskim, angielskim, rosyjskim i wietnamskim.

www.migrant.info.pl

2010-08-31


< powrót