Liczba wniosków o nadanie statusu uchodźcy w Polsce spadła o ponad połowę w pierwszej połowie tego roku w porównaniu z pierwszą połową zeszłego roku, jak wynika z opublikowanego raportu UNHCR.www.refugee.pl

2011-10-26


< powrót