Celem niniejszego raportu jest przegląd polityki integracji imigrantów w Polsce, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie dostępu do usług społecznych i ogólnego modelu polityki społecznej wobec migrantów. We wprowadzeniu do problemu przedstawione zostały główne zagadnienia porównawczych badań nad strategiami integracji społecznej imigrantów i ich dostępu do usług społecznych. W następnej części opracowania przedstawiono ogólny obraz polityki integracji imigrantów w Polsce na tle praktyk zaobserwowanych w innych krajach, z wykorzystaniem ilościowych badań porównawczych. Obraz ten uzupełniony został przez przegląd zasadniczych cech instytucjonalnych poszczególnych polityk społecznych wobec imigrantów w Polsce. W analizie zwrócono również uwagę na najważniejsze problemy tych polityk, oraz podano ogólne rekomendacje. W podsumowaniu raportu znajduje się próba klasyfikacji polskiej polityki integracji społecznej imigrantów.

www.csm.org.pl

2010-11-16


< powrót