Ośrodek Migranta Fu Shenfu - Ośrodek Migranta FU SHENFU oferuje lekcje nauki języka polskiego dla uchodźców i migrantów, którzy planują pozostać w Polsce. Celem działalności Ośrodka jest efektywne nauczanie języka polskiego oraz przedstawienie różnych aspektów polskiej kultury, propagowanie dialogu międzykulturowego między młodymi osobami polskiego pochodzenia i cudzoziemcami. W Ośrodku działa kawiarenka internetowa „Migrant" przeznaczona dla migrantów i uchodźców, którzy mogą tu korzystać bezpłatnie z dostępu do Internetu. Poprzez realizacje edukacyjno-wychowawczego projektu,, Przedszkole Dzieci Świata ‘’ wspiera dzieci uchodźców przy zapewnieniu poszanowania ich praw i podmiotowości oraz umożliwia działania integracyjne społeczności cudzoziemskiej i polskiej w oparciu o poszanowanie tożsamości etnicznej i kulturowej. Celem jest zniesienie istniejących barier społecznych i kulturowych, które hamują kulturowy i osobowościowy rozwój dzieci cudzoziemskich ubiegających o nadanie statusu uchodźcy w Polsce. Na stronie Ośrodka znajdują się aktualne informacje dotyczące działań na rzecz migrantów. Informacje dostępne sa w języku polskim i angielskim.

www.migrant.pl

2010-08-31


< powrót