Polskie Stowarzyszenie Edukacji Prawnej – Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz: dbania o interesy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji grup podlegających wykluczeniu społecznemu (m.in. więźniów, uchodźców, mniejszości etnicznych etc.). Na stronie Stowarzyszenia istnieje możliwość uzyskania porad prawnych.

www.psep.pl

2010-08-31


< powrót