Poradnia Prawna dla Cudzoziemców - Porania zajmuje się udzielaniem pomocy prawnej cudzoziemcom. Zakres pomocy obejmuje zagadnienia pobytu na terenie Polski - osiedlenie, pobyt tymczasowy, pobyt stały, uzyskanie obywatelstwa, zezwolenie na pracę, małżeństwo, spadkobranie oraz udzielanie pomocy prawnej obywatelom i podmiotom mającym swe siedziby w Polsce. Poradnia Prawna prowadzi także portal umożliwiający wysyłanie zapytań i będącego miejscem publikowania ogólniejszych porad. Klienci Poradni obsługiwani  są również w kilku językach obcych.
 

www.prawo.diplomacy.pl

2010-08-31


< powrót