Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało poradnik informacyjny dotyczący abolicji. Z poradnika cudzoziemcy mogą dowiedzieć się, jak wygląda procedura udzielania abolicji, w tym m.in., jakie dokumenty należy złożyć, gdzie można składać wnioski o abolicję oraz gdzie można uzyskać informacje na temat trwającej abolicji.

http://www.abolicja.org/

2012-02-02


< powrót