Materiały szkoleniowe zawierają gotowy scenariusz zajęć na temat wielokulturowości. Poruszono w nich zagadnienia ogólne dotyczące migracji, kwestię studentów zagranicznych, osób z Unii Europejskiej, imigrantów przymusowych, nielegalnych cudzoziemców, kształtowania się społeczeństwa wielokulturowego w Polsce, przepisów prawnych oraz zagadnień ogólnych dotyczących migracji.
 

www.bezuprzedzen.org

2010-02-27


< powrót