Ulotka przytacza grupy cudzoziemców, które mogą podejmować pracę w Polsce bez ubiegania się o zezwolenie na pracę, a także wymienia rodzaje pracy, które cudzoziemcy mogą wykonywać bez zezwolenia.

www.forummigracyjne.org

2010-11-16


< powrót