Niniejsza ulotka przedstawia podstawowe fakty na temat funkcjonowania procedury administracyjnej w Polsce, a także przytacza prawa cudzoziemców w tej procedurze. Zawiera m.in. informacje dotyczące udziału organizacji społecznych w postępowaniu, prawa do ochrony danych osobowych, obowiązków w procedurze administracyjnej, obowiązku informowania o zmianie adresu, obowiązku stawienia się na wezwanie, prawa do komunikowania się w języku zrozumiałym dla cudzoziemca oraz prawa do skarg, wniosków i petycji.
 

http://www.forummigracyjne.org/pl/index.php

2010-11-16


< powrót