Przedmiotem niniejszej publikacji jest zagadnienie integracji imigrantów, cudzoziemców i mniejszości narodowych na rynku pracy w Unii Europejskiej (Modele integracji cudzoziemców w państwach europejskich – zasady, Ustawodawstwo Unii Europejskiej ), diagnoza problemów związanych z bezrobociem, poszukiwaniem pracy dla specyficznych grup beneficjentów jakimi są uchodźcy, imigranci i mniejszości narodowe w Polsce. Ponadto, dokonano analizy organizacji pozarządowych pomagających cudzoziemcom i migrantom w Polsce, projektów mających na celu integrację na polskim rynku pracy cudzoziemców i mniejszości narodowych (Europejski Fundusz Uchodźczy, INTI, Program EQUAL ).

 


www.fise.org.pl

2010-11-16


< powrót