All Inclusive to międzynarodowy projekt, którego celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych o pochodzeniu migracyjnym. Analiza zawiera informacje dotyczące usług świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, problemów życia codziennego, dostępu do Internetu oraz sposobów spędzania czasu wolnego.

 


www.allinclusiveproject.eu

2010-11-16


< powrót