Niniejsza ulotka jest przeznaczona dla osób, które doświadczyły agresji fizycznej, psychicznej, nękania, czy obelg ze względu na swoją przynależność rasową lub etniczną, kolor skóry, narodowość, wyznawaną religię, bezwyznaniowość albo były świadkiem takiego zdarzenia. Celem niniejszej ulotki jest zachęcenie do zgłaszania tego rodzaju przypadków organom ścigania. Można w niej znaleźć m.in. informacje dotyczące tego, czym jest przestępstwo motywowane nienawiścią rasową, w jaki sposób można zgłosić jego przypadek, co się dzieje po zgłoszeniu takiego przestępstwa oraz informacje na temat instytucji i organizacji zajmujących się tą tematyką.

www.forummigracyjne.org

2010-11-16


< powrót