W publikacji opisano najważniejsze fakty z historii Romów na ziemiach polskich, niektóre z obyczajów i obrzędów, będących przejawem bogatej tradycji i kultury społeczności romskiej, omówiono podstawowe problemy i wyzwania stojące przed tą grupą społęczną, scharakteryzowano relacje między Polakami a Romami, doświadczenia polskiej administracji publicznej w zakresie rozwiązywania problemów mniejszości romskiej na rynku pracy. Ponadto, przedstawiono doświadczenia wybranych krajów europejskich we wdrażaniu polityki aktywizacji zawodowej Romów, a także przedstawiono przykłady dobrze przygotowanych i zrealizowanych programów.
 

www.cazr.pl

2010-02-28


< powrót