Niniejsza ulotka przedstawia formalności, wymagane dokumenty i podstawowe przepisy prawne na temat zawierania małżeństwa przez cudzoziemców z  obywatelami/obywatelkami Polski. Ulotka zawiera informacje dotyczące legalizacji pobytu na podstawie związku małżeńskiego, statusu prawnego dzieci, dokumentów potrzebnych do ślubu, procedur oraz praw małżonków obywateli RP.


www.forummigracyjne.org

2010-11-16


< powrót