Stowarzyszenie Interwencji Prawnej – Celem Stowarzyszenia Interwencji Prawnej  są działania na rzecz osób dyskryminowanych i zagrożonych marginalizacją, poprzez udzielanie im niezbędnej pomocy, w tym prawnej i społecznej, oraz działania na rzecz przestrzegania praw człowieka. Stowarzyszenie prowadzi poradnictwo prawne oraz dąży do reprezentowania swoich klientów przed organami państwowymi, świadczy bezpłatną pomoc prawną w szczególności: cudzoziemcom, w tym uchodźcom i osobom ubiegającym się o ten status. Na stronie Stowarzyszenia znajdują się informacje dotyczące przepisów prawnych dla cudzoziemców, analizy, raporty i publikacje.

www.interwencjaprawna.pl

2010-08-31


< powrót