System Opieki Medycznej dla Osób Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy – W celu zapewnia uchodźcom przebywającym na terenie Polski właściwej i sprawnej opieki zdrowotnej, CSK MSWiA utworzył w swoich strukturach Zespół ds. Świadczeń Medycznych dla Osób Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy. Zespół ds. Świadczeń Medycznych dla Osób Ubiegających się o Nadanie Statusu Uchodźcy koordynuje pracę ambulatoriów medycznych istniejących w ośrodkach pobytowych prowadzonych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, nadzoruje współpracę z podwykonawcami w zakresie badań, konsultacji specjalistycznych, hospitalizacji oraz całościowo wypełnia zapisy wynikające z umowy z Urzędem do Spraw Cudzoziemców. CSK MSWiA świadczy usługi medyczne bezpośrednio, jak również poprzez swoich podwykonawców w zakresie: podstawowej opieki zdrowotnej, szczepień ochronnych, diagnostyki medycznej (laboratoryjnej i innej),
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, hospitalizacji, oraz ratownictwa medycznego, pogotowia ratunkowego i transportu medycznego. Na stronie znajduje się serwis, w którym gromadzone są informacje przydatne w pracy w ambulatoriach ośrodków pobytowych dla cudzoziemców a także informacje dla osób chcących zapoznać się szerzej z tematyką dotyczącą cudzoziemców przebywających na terenie Polski, słownik ważnych pojęć oraz artykuły dotyczące medycyny i uchodźców.

www.uchodzca.org.pl

2010-08-31


< powrót