Ekspertyza dotyczy pomocy społecznej - zadań gminy w zakresie pomocy społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej, świadczeń pieniężnych ( zasiłek stały,
okresowy, celowy ), pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego ( w szczególności: prawnego, psychologicznego i rodzinnego ), usług opiekuńczych, powiatowych centrów pomocy rodzinie ( jednostek organizacyjnych wykonujących zadania powiatu w zakresie pomocy społecznej ). W ekspertyzie omówiono także kwestię programów unijnych na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu realizowanych przez pomoc społeczną, domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, mieszkań chronionych, Ośrodków Interwencji Kryzysowej, punktów konsultacyjnych oraz poradni psychologiczno – pedagogicznych.
 

www.interwencjaprawna.pl

2010-11-15


< powrót