Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, w ramach projektu "Do-równaj jakości - rozwój standardów edukacji antydyskryminacyjnej", dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, przygotowało publikację Edukacja antydyskryminacyjna i jej standardy jakościowe.

www.tea.org.pl

2012-02-02


< powrót