„Uchodźcy do szkoły!" – Strona powstała w ramach projektu „Awareness campaign for teachers" zrealizowanego w 2008 r. przez Centrum Pomocy Uchodźcom PAH. Na stronie „Uchodźcy do szkoły!" znajdują się informacje potrzebne cudzoziemcom przebywającym w Polsce, takie jak wniosek o nadanie statusu uchodźcy, informacje dotyczące ośrodków dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, wywiadu statusowego i postępowania dowodowego, ochrony uzupełniającej, pobytu tolerowanego, azylu, prawa do nauki języka polskiego, prawa do nauki własnego języka i zachowania Kultury, prawa do szkoleń zawodowych, wsparcia socjalnego, wsparcia szkoły w edukacji międzykulturowej, pozyskiwania środków na potrzeby edukacyjne, legalizacji pobytu, dostępu do pomocy socjalnej oraz dostępu do opieki medycznej. Na stronie ,,Uchodźcy do szkoły’’ zamieszczono prawne i praktyczne porady dla nauczycieli uczących dzieci cudzoziemskie, informacje o źródłach pomocy międzykulturowej dla szkół, oraz stworzono forum dla wymiany doświadczeń.

www.uchodzcydoszkoly.pl

2010-08-31


< powrót