Urząd do spraw Cudzoziemców – Na oficjalnej stronie Urzędu do Spraw Cudzoziemców znajdują się informacje dotyczące zasad postępowania o nadanie statusu uchodźcy, obowiązków cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, przesłuchań cudzoziemców, tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, uprawnień cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, pobytu obywateli UE oraz członków ich rodzin na terytorium RP, pobytu cudzoziemców nie będących obywatelami UE na terytorium RP, wykonywania pracy przez cudzoziemców w RP, polskiego systemu opieki nad uchodźcami, świadczeń medycznych z zakresu rehabilitacji, ośrodków dla cudzoziemców a także polskich aktów prawnych.
 

www.udsc.gov.pl

2010-08-31


< powrót