Celem niniejszego raportu jest przedstawienie kwestii integracji imigrantów dotyczącej służby zdrowia i pomocy społecznej. Raport otwiera przegląd regulacji dostępu do służby zdrowia i do pomocy społecznej w dokumentach UE oraz prezentuje ich funkcjonowanie w krajach członkowskich. Następnie raport dokonuje przeglądu zagadnień prawnych dostępu do służby zdrowia i pomocy społecznej w Polsce jak również dostępnych danych opisujących skalę zjawiska. Raport zamykają wnioski, które są podstawą do oceny projektów integracyjnych realizowanych w Polsce.

www.csm.org.pl

2010-11-16


< powrót