Głównym adresatem tego podręcznika są osoby organizujące treningi kompetencji kulturowych, w tym akulturacyjne. Nadrzędnym celem takich treningów jest pomoc w psychologicznym i społecznym funkcjonowaniu osobom przenoszącym się z jednej kultury do drugiej, w taki sposób, aby w nowej kulturze poziom tego funkcjonowania był zbliżony do poziomu efektywności, jaki przejawiali oni w warunkach kultury macierzystej. Niniejszy podręcznik jest zbiorem ćwiczeń, wykładów, symulacji zaadaptowanych lub stworzonych na potrzeby kształcenia osób pracujących z osobami odmiennymi kulturowo.

www.bezuprzedzen.org

2010-02-27


< powrót