W niniejszej książce omówiono trudności i szanse dialogu na pograniczu religijnym, stosunki między mniejszością i większością w województwie podlaskim ,funkcjonujące tam stereotypy, przemoc społeczną oraz postawy wobec obcości. Ponadto, przedstawiono Teorię Opanowywania Trwogi, podejście biokulturowe, wyjaśnienia psychologii ewolucyjnej, potrzebę edukacji międzykulturowej oraz integracji poprzez sztukę.
 

www.wrotapodlasia.pl

2010-02-28


< powrót