W publikacji dokonano analizy polskiego prawa w zakresie polityki państwa prowadzonej w stosunku do cudzoziemców – ofiar handlu ludźmi. Omówiono m.in. brak definicji handlu ludźmi, niespójność przepisów w tym zakresie, brak gwarancji dla ofiar handlu.

www.interwencjaprawna.pl

2010-02-28


< powrót