W ramach programu "Dzieci bez opieki w Europie", sieć organizacji pozarządowych zaangażowanych w pracę z dziećmi bez opieki stworzyła dokument "Zasady dobrej praktyki". Jest to unikalny dokument, który przedstawia podstawowe zasady pracy z dziećmi bez opieki - a także przytacza źródła prawa międzynarodowego, w których te zasady znajdują uzasadnienie i oparcie. Porusza kwestie dotyczące dyskryminacji, prawa do udziału w procesie decyzyjnym, poszanowania dla tożsamości kulturowej, poufności, dostępu do informacji, długofalowego dobra dziecka, dostępu do terytorium, identyfikacji dzieci bez opieki, szukania rodziny i kontaktu, wyznaczania kuratora lub doradcy, zakazu pozbawiania wolności, opieki doraźnej, kształcenia, języka i szkolenia, prawa do ubiegania się o azyl lub uznania za uchodźcę, kryteriów stosowanych przy podejmowaniu decyzji w sprawie wniosku dziecka a także integracji i adopcji.

www.forummigracyjne.org

2010-11-16


< powrót