Raport "Być uchodźcą" - został napisany głównie z perspektywy uchodźców. Osoby ubiegające się o status uchodźcy oraz uchodźcy, zwykle nie mają możliwości publicznego wyrażania swoich poglądów. Nie dysponują środkami komunikacji na wielką skalę. Dlatego też w raporcie oddano głos tym, którzy na ogół są go pozbawieni. W raporcie omówiono kwestie nieoczekiwanego napływu ludności będącego przyczyną przejściowych problemów, przedzierania się przez procedurę azylową bez odpowiedniego wsparcia oraz kwestię języka i mieszkania będących  podstawowym wyzwaniem dla integracji.

http://unhcr-centraleurope.org/poland/

2010-02-22


< powrót