Celem niniejszego opracowania jest ukazanie sytuacji imigrantek z Ukrainy na polskim rynku pracy. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę zjawiska imigracji z Ukrainy do Polski, zaprezentowano trzy najbardziej typowe sytuacje kobiet z tego kraju ze względu na pozycję ekonomiczną w Polsce: praca nielegalna, legalne zatrudnienie specjalistek, ograniczona aktywność zawodowa studentek i imigrantek osiedleńczych. Ponadto omówione zostały najważniejsze uwarunkowania pozycji imigrantek na krajowym rynku pracy, zidentyfikowane w badaniach jakościowych. Opracowanie zawiera także rekomendacje dla polskich władz i instytucji pozarządowych odnoszące się do każdej z tych grup.

http://www.interwencjaprawna.pl

2010-02-22


< powrót