Publikacja zawiera informacje dotyczące prawnych uwarunkowań integracji cudzoziemców w Polsce na przykładzie uchodźców i osób z pobytem tolerowanym, ewolucji prawa polskiego wobec cudzoziemców, integracji w Polsce, aspektów integracji cudzoziemców a także integracji imigrantów w Polsce na przykładzie Ukraińców. Ponadto przedstawiono zarys zjawiska imigracji do Polski, omówiono kwestie otoczenia prawno-instytucjonalnego integracji cudzoziemców w Polsce, problematykę dotyczącą cudzoziemców na polskim rynku pracy oraz problem imigrantów w aglomeracji warszawskiej.

http://www.isp.org.pl/

2010-02-22


< powrót