Publikacja stanowi zbiór informacji i danych na temat uchodźców, osób objętych ochroną subsydiarną oraz ubiegających się o status uchodźcy, dostępnych w różnych polskich instytucjach i organizacjach. W publikacji znalazły się informacje dotyczące cudzoziemców w Polsce, cudzoziemskich dzieci bez opieki, cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy i objętych ochroną w Polsce, integracji cudzoziemców, języka polskiego jako podstawy do integracji oraz wykształcenia cudzoziemców. Omówiono dostępność mieszkań dla uchodźców, indywidualne Programy Integracji dla uchodźców, Rządowe programy pomocy społecznej dla uchodźców i osób objętych zgodą na pobyt tolerowany oraz badania naukowe i analizy dotyczące integracji migrantów, uchodźców i osób objętych zgodą na pobyt tolerowany.

http://www.forummigracyjne.org/pl

2010-02-22


< powrót