W publikacji omówiono kwestie stosunku Polaków do osób o innym pochodzeniu etnicznym, problem dyskryminacji cudzoziemców i migrantów na rynku pracy, ogólną sytuację mniejszości narodowych i etnicznych w kraju, przemoc na tle rasowym oraz ustawodawstwo anty-dyskryminacyjne.

http://www.hfhrpol.waw.pl/

2010-02-22


< powrót