Celem opracowania jest przedstawienie dotychczasowych koncepcji teoretycznych, doświadczeń badawczych i prac praktycznych dotyczących integracji imigrantów w krajach przyjmujących. W niniejszym opracowaniu zaprezentowano definicje integracji imigrantów na tle innych pokrewnych pojęć odnoszących się do analizowanego problemu, ukazano różnorodne modele teoretyczne integracji imigrantów, wymiary ich integracji oraz najnowsze teorie integracyjne. Ponadto przedstawiono obecne polityki integracyjne różnych państw, przeanalizowano następujące pojęcia: asymilacja, akulturacja, integracja, spójność społeczna, partycypacja, adaptacja, akomodacja a także omówiono determinanty integracji imigrantów.

http://www.migracje.uw.edu.pl/

2010-02-22


< powrót