W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały najistotniejsze informacje związane z korzystaniem przez cudzoziemców z nauki w polskich szkołach i placówkach edukacyjnych. Omówiono prawo cudzoziemców do korzystania z edukacji w polskich szkołach, opisano placówki edukacyjne, w których mogą kształcić się cudzoziemcy, dostępność wyższych studiów w Polsce dla cudzoziemców a także przedstawiono akty prawne dotyczące edukacji cudzoziemców w Polsce.

http://www.opc.uj.edu.pl/

2010-02-22


< powrót