Tematem niniejszej analizy jest kwestia skutecznej preintegracji (rozumianej jako wstępna faza przygotowująca cudzoziemca do późniejszego procesu integracji w kraju przyjmującym) cudzoziemców w Polsce. Omówiono problem integracji i przeszkód stojących jej na drodze, punkt widzenia pracowników instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, aktywność i motywację Czeczenów, kwestie nauki języka,„roszczeniowość” Czeczenów, kwestie dotyczące ośrodków pobytowych etc.

http://www.interwencjaprawna.pl

2010-02-22


< powrót