W niniejszym opracowaniu przedstawione zostały najistotniejsze informacje konieczne do przeprowadzenia nostryfikacji w Polsce uzyskanego za granicą świadectwa ukończenia szkoły poziomu podstawowego, gimnazjalnego oraz
ponadgimnazjalnego, jak i świadectwa dojrzałości. Informacje zawarte w opracowaniu dotyczą warunków i charakteru nostryfikacji świadectwa uzyskanego za granicą, postępowania związanego z nostryfikacją, schematu postępowania w sprawie wydania zaświadczenia nostryfikacyjnego a także aktów prawnych dotyczących wydawania zaświadczeń nostryfikacyjnych.

http://www.opc.uj.edu.pl/

2010-02-22


< powrót