Informacje

Idea Centrum

Jak powiedział podczas jednego ze spotkań Włodzimierz Paszyński, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy „Centrum Wielokulturowe ma sprawiać, że przedstawiciele różnych kultur obecni na krócej lub dłużej w tym mieście, będą mogli poczuć się ak u siebie w domu”. Aby ten cel osiągnąć, Centrum Wielokulturowe będzie mieć za zadanie integrować działania i skłaniać do współpracy poszczególne urzędy i instytucje miejskie oraz organizacje pozarządowe – zarówno te realizujące projekty na rzecz cudzoziemców, jak i organizacje reprezentujące społeczności imigranckie. Od 2010 roku nad koncepcją i najważniejszymi zadaniami Centrum pracują wspólnie przedstawiciele m.st. Warszawy oraz koalicji kilkunastu organizacji pozarządowych.

Wypracowane wspólnie plany dotyczą następujących obszarów:

  • Informacja – skierowana zarówno do cudzoziemców poszukujących informacji na temat adresowanych do nich programów samorządowych i pozarządowych, funkcjonowania urzędów, czy oferty kulturalnej, jak i mieszkańców Warszawy oraz turystów chcących zaczerpnąć informacji o wielokulturowości stolicy.
  • Aktywizacja – aktywizacja cudzoziemców, aby podmiotowo funkcjonowali w Warszawie i wsparcie dla środowisk imigranckich w realizacji własnych projektów oraz w działaniach integracyjnych.
  • Edukacja – wsparcie dla działań edukacyjnych dotyczących wielokulturowości, integracji, edukacji w środowisku wielokulturowym, nauka języka polskiego, ale także edukacja o wielokulturowym dziedzictwie i dzisiejszym obliczu Warszawy.
  • Kultura – to przede wszystkim wspieranie działań kulturalnych realizowanych przez przedstawicieli różnych środowisk cudzoziemców, wsparcie dla międzynarodowych projektów kulturotwórczych oraz interaktywna wystawa o wielokulturowym dziedzictwie Warszawy.
  • Badania – głównym wyzwaniem dla tego obszaru jest realizacja regularnych kompleksowych badań nad migracjami w Warszawie.

Według wypracowanych założeń Centrum Wielokulturowe w Warszawie jest niezależną jednostką prowadzoną w ścisłej współpracy przez warszawski samorząd oraz koalicję wyspecjalizowanych organizacji pozarządowych. Centrum posiada własną siedzibę – będącą miejscem spotkań ludzi, organizacji oraz instytucji związanych z wielokulturowym obliczem Stolicy, a także miejscem wymiany idei i pomysłów.

Podczas spotkań roboczych w lipcu 2011 roku w Centrum Komunikacji Społecznej ustalono plan działań pilotażowych na lata 2012-2013, który został przedstawiony Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy.

Dotychczas w pracach nad tworzeniem koncepcji Centrum udział brali przedstawiciele następujących urzędów (struktur miejskich), instytucji i organizacji pozarządowych: Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Centrum Komunikacji Społecznej, przedstawiciele Biura Kultury, Biura Edukacji, Biura Polityki Społecznej, Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas, Fundacja Afryka Inaczej, Fundacja dla Somalii, Fundacja Forum na rzecz Różnorodności Społecznej, Fundacja Inna Przestrzeń, Fundacja „Nasz Wybór”, Fundacja Obserwatorium, Fundacja Pro Cultura, Fundacja Rozwoju „Oprócz Granic”, Fundacja Sztuki Arteria, Instytut Francuski w Warszawie, Instytut Kultury Narodów Kaukazu, Instytut Spraw Publicznych, Międzynarodowa Organizacja d/s Migracji (IOM),Stowarzyszenie Autokreacja, Stowarzyszenie Dom Kaukaski, Stowarzyszenie Etnografów i Antropologów Kultury "Pasaż Antropologiczny", Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Fundacja Świat na Wyciągnięcie Ręki, Fundacja Transkultura, Stowarzyszenie Wolnego Słowa, Społeczność Palestyńska, Stowarzyszenie Dialogu Międzykulturowego, Stowarzyszenie Pro Humanum, Polskie Forum Migracyjne.

Obecnie Fundację Centrum Wielokulturowego w Warszawie tworzy kilkanaście organizacji pozarządowych z Warszawy --> przeczytaj więcej

Dowiedz się także o: