Projekty

Projekty aktualne


Projekty aktualne

Dzięki dofinansowaniu z Fundacji Banku Pekao S.A nasza Fundacja otrzymała finansowanie projektu OBCHODY 100-LECIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W MROKOWIE.

W roku szkolnym 2022/23 Szkoła Podstawowa w Mrokowie obchodzi 100-lecie istnienia. Jest to wyjątkowy rok i dlatego podjęli szereg okazjonalnych działań. Nasza Fundacja jako wieloletni partner w projektach Gminy Lesznowola, postanowiła przyłączyć się do tych obchodów.

Dzięki wspaciu Fundacji Banku Pekao S.A. zakupiliśmy około 1000 koszulek upamiętniających 100 - lecie szkoły, dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Mrokowie. https://zspmrokow.pl/ .

Jesteśmy Razem - edycja 2
Projekty aktualne

Dzięki kolejnemu wsparciu z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF możemy rozszerzyć projekt "Jesteśmy Razem" o następujące działania:

  • poradnictwo prawno - obywatelskie
  • warsztaty kreatywne dla dzieci polskich i ukraińskich
  • warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach których zostaną nagrane piosenka i videoclip

Partnerem projektu jest Wolskie Centrum Kultury, które bezpłatnie użyczyło nam przestrzeń Polsko - Ukraińskiego Centrum Wolska.

 

 

"Jesteśmy Razem" - program integracyjno - edukacyjny dla młodzieży i ich rodzin - obywateli Ukrainy i Polski
Projekty aktualne

Eskalacja rosyjskiej inwazji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 roku spowodowała najszybciej narastający kryzys humanitarny w Europie od czasów II wojny światowej. Do tej pory, do samej tylko Warszawy przyjechało 415 000 uchodźców i uchodźczyń, z czego ponad 300 000 znalazło tu schronienie (co stanowi ponad 15 proc. dotychczasowej liczby mieszkańców miasta – dane z końca marca 2022 roku). Sytuacja ta jest ogromnym wyzwaniem logistyczno - organizacyjnym. Setki tysięcy osób i tysiące ludzi (grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje) na bieżąco organizują pomoc. Oferują ukraińskim uchodźcom gościnę w swoich domach, organizują noclegi w hostelach, pomagają w transporcie, przygotowują posiłki na dworce i do punktów recepcyjnych. Codziennie na warszawskie dworce przyjeżdżają kolejne grupy osób, głównie kobiety z dziećmi. Sytuacja, w jakiej znajdują się dzieci i młodzież, jest uzależniona od decyzji dorosłych. To dorośli decydują do jakiej szkoły pójdzie dziecko, gdzie będzie mieszkało, a w przypadku dzieci z doświadczeniem migracji – w jakim kraju. Dorośli też decydują o wojnie. Zmiana miejsca zamieszkania, szkoły, przyjaciół. Zmiana obszaru kulturowego i językowego, to duże wyzwania dla każdego. Nie można zatem zapominać o tym, co odczuwają w takiej sytuacji dzieci i młodzież.

Wychodząc naprzeciw potrzebom, realnym wyzwaniom integracyjnym z jakimi mierzy się miasto Warszawa i Polska zaplanowaliśmy projekt, w którym została uwzględniona specyfika związana ze zmianą obszaru kulturowego, w jakiej znaleźli się Ukraińcy - dzieci i młodzież, a co za tym idzie - złożonego procesu adaptacyjnego (akulturacyjnego). Każde zaplanowane przez nas działanie oparte jest na elemencie integracyjnym ze społecznością polską (dzieci i młodzież polska oraz ich rodziny).


W ramach projektu planujemy przeprowadzić następujące działania:


● DZIAŁANIE 1. Kurs integracyjno-edukacyjny adaptacji psychologicznej młodzieży z nauką języka polskiego.
● DZIAŁANIE 2. Impreza kulturalno-integracyjna dla młodzieży ukraińskiej i polskiej oraz ich rodzin pt. „Improwizacje kulturowe.
● DZIAŁANIE 3. Przeprowadzenie 6 warsztatów artystycznych - warsztaty mają na celu celu rozwój zainteresowań artystycznych dzieci i młodzieży, zdobycie
umiejętności z zakresu pracy lektora.
● DZIAŁANIE 3 Nagranie 4 audiobooków w profesjonalnym studio nagraniowym. Zostaną nagrane audiobooki - legenda polska (po polsku i po ukraińsku) i legenda
ukraińska (po ukraińsku i po polsku).

Projekt ma na celu promowanie integracji młodych ludzi z Ukrainy w Polsce z Polakami poprzez rozwój umiejętności innowacyjnych, kreatywnych i interpersonalnych, a także umiejętności dialogu, aby pomóc im czuć się pewnie w środowisku polskim i znaleźć wspólną płaszczyznę z rówieśnikami, rodziną, społecznością, krajem i kulturą. Celem jest także budowanie współpracy na rzecz aktywności społecznej. Projekt zakłada wspólną integrację młodzieży z obu krajów. Wszystkie działania będą realizowane przez zespół ekspertów z Polski i z Ukrainy.

Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu z Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

IMI Radio
Projekty aktualne

IMI Radio jest jedynym wielojęzycznym, wielokulturowym i integrującym radiem internetowym w Polsce. Działa od maja 2015 roku. Jego celem jest promocja wielokulturowości, integracji oraz aktywizacja migrantów. Jest także głosem środowisk imigranckich w Warszawie.