Projekty aktualne

Jesteśmy Razem - edycja 2

Dzięki kolejnemu wsparciu z Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci UNICEF możemy rozszerzyć projekt "Jesteśmy Razem" o następujące działania:

  • poradnictwo prawno - obywatelskie
  • warsztaty kreatywne dla dzieci polskich i ukraińskich
  • warsztaty muzyczne dla dzieci i młodzieży, w ramach których zostaną nagrane piosenka i videoclip

Partnerem projektu jest Wolskie Centrum Kultury, które bezpłatnie użyczyło nam przestrzeń Polsko - Ukraińskiego Centrum Wolska.