Projekty archiwalne

Międzyszkolna Platforma na rzecz Integracji

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę współtworzenia przez młodych warszawiaków Warszawy jako miasta otwartego, inkluzywnego, zróżnicowanego, w którym ważną i twórczą role odgrywają migranci i migrantki - czyli osoby, które wybrały Warszawę jako swój nowy dom. Nawiązując do jednego z celów konkursu - rozwijania postawy otwartości, poszanowania demokracji, akceptacji i empatii wobec innych oraz służenie integracji i włączeniu społecznemu, budujące przestrzeń dialogu i rozmowy mimo różnic", na bazie naszych doświadczeń aktywizacyjnych i edukacyjnych - skierowanych zarówno do migrantów, jak i do warszawskich uczniów - planujemy stworzyć pierwszą Międzyszkolną Platformą na rzecz Integracji. 

Projekt otrzymał dofinansowanie z Biura Edukacji m.st. Warszawa.