Prezentacja wyników analizy w zakresie partycypacji 
społecznej i praw politycznych migrantów w Polsce, stanowiącej część 
międzynarodowego projektu zrealizowanego w Estonii, na Łotwie i w 
Polsce przez trzy organizacje: Instytut Spraw Publicznych (Polska), 
Institute of Baltic Studies (Estonia) i Centre for  Public Policy 
PROVIDIUS (Łotwa). 
 

Instytut Spraw Publicznych

2011-09-27


< powrót