W Urzędzie do Spraw Cudzoziemców istnieje komórka organizacyjna odpowiedzialna za pozyskiwanie, opracowywanie  i gromadzenie informacji o krajach pochodzenia - Wydział Informacji o Krajach Pochodzenia( WIKP).  Informacje gromadzone w tej komórce mogą być wykorzystywane w procesie podejmowania decyzji o udzieleniu ochrony międzynarodowej na terytorium RP. 
 

Urząd ds. Cudzoziemców

2011-09-27


< powrót