W opracowaniu omówione zostały podstawowe problemy współczesnych migracji, zagadnienia dotyczące ochrony praw człowieka w kontekście dobrowolnych powrotów oraz regulacje prawne obowiązujące obecnie w Unii Europejskiej oraz w Polsce. Przedstawione zostały również grupy beneficjentów, którzy mogą skorzystać z dobrowolnego powrotu i sposoby organizacji wyjazdu - samodzielnie, z pomocą Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM) lub przez Urząd do Spraw Cudzoziemców (UdSC).

Publikacja została przygotowana w ramach projektu „Wsparcie Dobrowolnych Powrotów na Lubelszczyźnie" realizowanego przez Fundację Instytut na rzecz P aństwa Prawa.

www.fipp.org.pl

2011-02-10


< powrót