W niniejszym raporcie przedstawiono krótką charakterystykę zagadnienia dyskryminacji i regulacji prawnych w tym zakresie oraz analizy przypadków dyskryminacji. Omówiono zakaz dyskryminacji w przepisach prawnych, polskie prawo antydyskryminacyjne, dyrektywę o przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym i etnicznym, omówiono również kwestię nierównego traktowania cudzoziemców oraz przestępstw motywowanych nienawiścią narodowościową.

http://www.interwencjaprawna.pl

2010-02-22


< powrót