W raporcie przedstawiono problematykę dyskryminacji cudzoziemców z perspektywy spraw, z którymi cudzoziemcy zgłaszali się do Stowarzyszenia Interwencji Prawnej. Omówione zostały następujące kwestie: zakaz dyskryminacji w przepisach prawnych, polskie prawo antydyskryminacyjne oraz dyrektywa o przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle rasowym, narodowościowym i etnicznym.


http://www.interwencjaprawna.pl/glowna.html

2010-02-22


< powrót