Badanie poświęcono doświadczeniom pracodawców dotyczących rejestrowanego i nierejstrowanego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. Zawiera spostrzeżenia i oczekiwania pracodawców odnośnie imigrantów na polskim rynku pracy, m.in. powody dla których pracodawcy decydują się korzystać z zatrudnienia obcokrajowców oraz wpływ pracy cudzoziemców na polską gospodarkę i rynek pracy.

www.csm.org.pl

2010-02-22


< powrót