Praktyczny poradnik dla nauczycieli, którzy pracują w grupach mieszanych kulturowo.

Książka jest efektem współpracy Fundacji Polskie Forum Migracyjne z Biurem Edukacji Miasta stołecznego Warszawy w ramach projektu "I Ty możesz zdobyć wykształcenie w Warszawie!" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.

W wersji elektronicznej książka jest podzielona na części - każda część stanowi osobny plik PDF.

Część I - Uchodźcy i cudzoziemcy w Polsce

Opisuje sytuację dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach oraz ich prawo do edukacji, a także mówi o psychologicznych aspektach uchodźstwa, które mają wpływ na zdolność uczniów cudzoziemskich do nauki. Ten rozdział mówi też o tym, jak kultura wpływa na postrzeganie świata przez człowieka oraz jak proces migracji wpływa na kształtowanie się jego tożsamości.

Część II - Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole

Rozdział ten, autorstwa dydaktyków i praktyków edukacji międzkulturowej, to zbiór praktycznych porad i wskazówek dla nauczycieli, którzy pracują z uczniami cudzoziemskimi. Zawiera rozdziały dotyczące nauczania języka polskiego jako drugiego, oceniania uczniów cudzoziemskich, pokazuje przykładowe scenariusze lekcji i daje konkretne porady, jak radzić sobie w klasie, w której część uczniów nie mówi w języku polskim.

Część III - Dobre praktyki

Rozdział stanowi zbiór dobrych praktyk stosowanych przez szkoły w różnych krajach świata, gdzie praca toczy się w środowisku międzykulturowym.

Część IV - Propozycje narzędzi do pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniem cudzoziemskim

Ta część to zbiór gotowych do użycia narzędzi, z których szkoła może skorzystać pracując z uczniem cudzoziemskim - od momentu przyjmowania do szkoły, poprzez proces monitorowania postępów i oceniania. Rozdział zawiera też typowe komunikaty przydatne w relacjach z rodzicami, przetłumaczone na kilka języków (usprawiedliwienia szkolne, zgodę rodzica na udział dziecka w wycieczce itp)

Część V - Źródła, materiały, uzupełnienia

Rozdział podaje różne dodatkowe informacje, jak strony internetowe na temat cudzoziemców, ale też bogaty zbiór słowników podstawowych terminów przydatnych w procesie edukacji. Czytelnik znajdzie tu słownik terminów związanych ze szkołą (co to jest obecność nieusprawiedliwiona albo rada pedagogiczna, czym zajmuje się psycholog szkolny) - w czterech językach, a także słowniki terminów matematycznych, biologiczych, chemicznych, fizycznych, geograficznych i różnych innych związanych z kształceniem.

 

10.02.2011   Agnieszka Kosowicz


http://www.forummigracyjne.org/pl/aktualnosci.php?news=258&wid=26

2011-09-19


< powrót