Poradnik kierowany jest do osób zajmujących się pomocą cudzoziemcom, którzy poszukują w Polsce ochrony – zarówno tym, którzy złożyli wniosek o nadanie statusu uchodźcy, jak i tym, którzy otrzymali status uchodźcy, udzielono im ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany. Poradnik zawiera przydatne informacje o normach kulturowych wybranych grup imigranckich, o możliwościach życia i integracji, pracy i edukacji, jakie cudzoziemcy mają w Polsce. Ponadto można w nim znaleźć wskazówki dotyczące ubiegania się o świadczenia zdrowotne, świadczenia z pomocy społecznej, oraz wskazówki dotyczące poszukiwania mieszkania. W poradniku zamieszczono także wzory dokumentów cudzoziemca.

http://www.ips.uw.edu.pl/ips/

2010-02-22


< powrót