Opracowanie zarysowuje potrzeby i cele w odniesieniu do polityki integracyjnej obywateli państw trzecich. Omawia kwestię grup cudzoziemców, które, tak jak uchodźcy, powinny zostać objęte specjalnymi programami integracyjnymi. W publikacji analizowane są także perspektywy dla Polski oraz propozycje Unii Europejskiej w zakresie integracji cudzoziemców. Poruszona zostaje także kwestia wykorzystania potencjału obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Polski.


http://www.interwencjaprawna.pl/glowna.html

2010-02-22


< powrót