Publikacja skierowana jest przede wszystkim do cudzoziemców, szukających w Polsce schronienia przed prześladowaniami, a więc do osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, uznanych uchodźców i cudzoziemców posiadających zgodę na pobyt tolerowany. W opracowaniu poruszono kwestie dotyczące psychologicznych problemów uchodźców, a także zebrano wiadomości z zakresu pomocy społecznej, niezbędne wszystkim cudzoziemcom, osiedlającym się w Polsce, oraz podano adresy instytucji pomagających migrantom. Omówiono kwestie konsekwencji wynikających z cierpień spowodowanych wojną i prześladowaniami, a także omówiono  problematykę świadczeń z pomocy społecznej dla cudzoziemców.

http://www.caritas.pl/

2010-02-22


< powrót